Naar huis Terug E-mail

BankING

Offline beheer van ING-bankrekeningen


Girotel van de Postbank bood decennialang de mogelijkheid om alle historische mutaties voor max. vijf bankrekeningen in één groot databasebestand te beheren. Het actualiseren geschiedde automatisch tijdens elk modem-contact met de server.

Met de komst van MijnPostbank en inmiddels MijnING is dit niet meer mogelijk. Toch zullen vele rekeninghouders deze mogelijkheid node missen.

Om het gemak van de oude Girotel-mutatielijst te evenaren en liefst te overtreffen heb ik BankING ontwikkeld. Hiermee kan een onbeperkt aantal rekeningen met onbeperkte aantallen mutaties in één database worden geraadpleegd. Het vullen van de database geschiedt door op gezette tijden (naar eigen inzicht dus) de kommagescheiden *.csv-bestanden van alle via MijnING aangehouden rekeningen te downloaden en vervolgens te importeren.

Kenmerken
 • BankING biedt verfijnde zoekmogelijkheden.
 • BankING is zelfverklarend.
 • BankING is gratis.
 • BankING is open source.
 • BankING is vrij van rechten; u mag de broncode naar believen gebruiken.
 • BankING is ontwikkeld in FileMaker Pro 6 en vervolgens 'gebonden' met FileMaker 6 Developer. Het gedownloade zip-bestand bevat de bronbestanden (*.fp5).
Screenshots

Zie separate pagina.

Installatie
 • Maak ergens op de harde schijf een folder aan, bijv. c:\program files\banking
 • Plaats alle bestanden uit het gedownloade zip-bestand in die folder.
 • Start BANKING.EXE - Bij de allereerste start zal vermoedelijk een klein venster met de vraag naar de gebruikersnaam verschijnen. Uw naam op de pc zal als default worden voorgesteld. Wijzig die naam niet en bevestig met Enter.
  Er wordt vervolgens naar een wachtwoord gevraagd. Voor normaal gebruik kunt u het beste niets invullen en op OK klikken. Dit heeft het voordeel dat u weliswaar gegevens kunt importeren, zoeken, sorteren etc. maar geen records/mutaties kunt verwijderen. Pas wanneer u m.b.v. FileMaker Pro v5 of hoger aan de gang wilt gaan met de broncode hebt u het wachtwoord nodig: banking
  Let op - de database is aan het begin leeg, ze bevat geen mutaties. Ga naar => Beheer => Mutaties importeren en volg de aanwijzingen nauwkeurig.

Deïnstallatie

Verwijder de hele folder met alle bestanden daarin.

Download

banking-1.21.zip (7,2 MB)

Het gebruik van BankING is geheel voor eigen risico.

Veel plezier!

Juni 2009


Naar huis Terug naar Christoph Bouthillier Naar boven

© 1997...